Do: RYCERKA KOLONIA

przez: Węgierska Górka, Milówka, Rajcza
Kurs realizowany przez: THERMO - CAR

6.18 Db

7.45 Db

9.05 Db

11.14 Db

14.34 Sb

15.23 Db

18.16 Db

20.34 b67+

Legenda

LEGENDA:

A - kursuje od poniedziałku do piątku
B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
L - kursuje w okresie ferii letnich
S - kursuje w dni nauki szkolnej
G - dojeżdża do granicy RP od 15 XI do 15 III nie kursuje na odcinku Korbielów Kamienna – Korbielów Granica
K – Kursuje w okresie od 1.10 do 31.05
+ - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
1 - kursuje w poniedziałki
2 - kursuje we wtorki
3 - kursuje w środy
4 - kursuje w czwartki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
1-5 - kursuje od poniedziałku do piątku
1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli
1/2 - kursuje z poniedziałku na wtorek
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
d - nie kursuje w  dniu 1.I, w  pierwszy i  drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w  dniach 25 i 26.XII
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
i - nie kursuje w dniu 26.XII
j - nie kursuje w dniu 27.XII
k - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII
l - nie kursuje w dniu 31.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
r - nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
t - nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
x – kursuje od 1.X do 30 VI
P - kurs pospieszny
V - kurs przyspieszony
Ex - kurs ekspresowy
Int. - kurs międzynarodowy
ZWA – tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką
ZŁ - tym kursem można dojechać do Złatnej z przesiadką
GL - tym kursem można dojechać do Glinki z przesiadką
RYC - tym kursem można dojechać do Rycerki z przesiadką w Rajczy
ŁR - kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką
SOB - tym kursem można dojechać do Soblówki z przesiadką
ŁZ - kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką